Thursday Evening 11th July

At the Aetas Hotel
6:30-8:30pm

An Audience with Ajahn Tiradhammo
พระอาจารย์ธีระธัมโม

_____________________________________

Topic:
Being Earnest, the importance of…
Buddhist monks and nuns undertake a lot of training in bringing mindfulness to all activities – until you can do this, you are only practising ‘Buddhist-lite’. It takes more than reading a few books or going on an occasional retreat. Ajahn Tiradhammo talks on some of the lessons that one learns with consistent application in 40 years as a Buddhist monk in the forest monasteries.
The AETAS lumpini_____________________________________

At the beautiful new Aetas Hotel Lumpini
1030/4 Rama 4 Road, Thungmahamek,
Satorn Bangkok 10120
Tel: +662 618 9555
see map below

Event is free of charge, and no need for reservation – just show up with your friends.

_____________________________________

…ภาษาไทย ด้านล่าง…

We are glad to announce that senior Canadian monk Ajahn Tiradhammo will be in Bangkok, and will give a public talk on Thursday 11th July 2013 at the beautiful new Aetas Hotel

Ajahn Tiradhammo gave a talks for us in 200, 2010 and 2013 which were very well received.  He was a direct student of the great Luang Phor Chah back in 1975, just after he ordained as a monk. Later he moved to help with the new temples in the UK under Ajahn Sumedho, and then became abbot of the temple in Switzerland, where he lived for a long time. More recently he moved to become abbot of Bodhinyanarama Temple in New Zealand, before his current semi-retired role.

Ajahn Tiradhammo is a warm and cheerful Bhikkhu, and always an interesting speaker. Now ordained for nearly 40 years, he has lots of experience with all aspects of Buddhism. Newcomers will certainly find the talk easy to follow, and for experienced meditators … do not miss this chance.

Ajahn Tiradhammo at DMG
Tawana Hotel event with Ajahn T
DMG event with Ajahn Tiradhammo
Audience for Ajahn Tiradhammo in 2013
Ajahn T. and Pandit Bhikkhu
Ajahn Tiradhammo
Ajahn Tiradhammo and Pandit Bhikkhu at DMG
Event with Ajahn Tiradhammo
Q&A with Ajahn Triadhammo
Photo op with Ajahn Tiradhammo
Ajahn Tiradhammo at Baan Aree
Tawana Hotel event with Ajahn Tiradhammo

___________________________________

พระอาจารย์ธีระธัมโม เป็นพระผู้มีเมตตา อบอุ่น และอารมณ์ดี 40 พรรษากับการปฏิบัติดีปฏิบัติ ชอบ ทำให้ท่านเป็นผู้มีความรอบรู้ใน พุทธศาสนาและเป็นที่พึ่งทางธรรม แก่ชาวพุทธทุกถิ่นที่ ท่านไปเยือน

พระอาจารย์ธีระธัมโม ถือกำเนิด ณ British Columbia ประเทศคานาดา ปี 1949

แทนที่การศึกษาในมหาวิทยาลัยสาขาวิศวกรรม ธรณีวิทยาและ ภูมิศาสตร์ พระอาจารย์กล่าวไว้ในธรรมเทศนา ว่า ขณะเรียนวิชาธรณีวิทยา ความไม่มั่นคงในอิฐหินดินทราย และความเสื่อมที่เกิดดับอยู่ทุกขณะ ในสิ่งที่มนุษย์มองเห็นเป็นสิ่งที่สร้างความมั่น ให้กับชีวิตทำให้ท่าน ตัดสินใจละการศึกษา ในมหาวิทยาลัยออกแสวงหาความหมาย ที่แท้จริงของชีวิตด้วยการขี่จักรยานจากปากีสถานมายังศรีลังกา ปฏิบัติสมาธิภาวนากับ Bhikkhu Sivoli และศึกษามหาวิทยาลัยชีวิตเรื่อยไปจนถึงประเทศอินเดีย

ไม่นานหลังจากนั้น บารมีที่ท่านสะสมมาพาท่านมาถึงแผ่นดินไทย แผ่นดินพุทธ หลังจากปฏิบัติที่วัดอุโมงค์

ท่านก็ตัดสินใจมอบกายถวายชีวิตอุทิศแด่พระพุทธศาสนาโดยอุปสมบทที่วัดเมืองแมน เชียงใหม่โดยพระอาจารย์ทองปี 1974 และปฏิบัติภายใต้หลวงพ่อชาที่วัดป่าพง ในปี 1975

เวลา 9 ปีในเมืองไทยที่วัดป่าพง และวัดป่านานาชาติเป็นรากฐานที่มั่นคงพอสำหรับต้นกล้าแห่งธรรมที่จะเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรให้กับชาวพุทธทุกชาติทุกภาษา

___________________________________

Click the map to enlarge

Aetas map

For Skytrain users, go to Sala Daeng and then walk 14 minutes along Rama IV. MRT users go directly to Lumpini Station.

__________________________________

Or, if you prefer Google maps directly:


View Larger Map

7 replies on “Special Event with Ajahn Tiradhammo”

 1. The opportunity to listen to a dhamma talk by Aahn Amaro in BKK is a rare occasion. One not to be missed. I have been fortunate to be close to him for over 20 years, in California, England and Thailand. His teaching in the Ajahn Cha tradition has been a steady guidepost for me.

  I am currently at home in San Francisco until Nov. We are starting construction on a house for ourselves in Ram Kham Haeng and look forward to greater participation with littlebang.

 2. Very interesting indeed.

  However, the intro in English and Thai are not the same.
  If you can’t read Thai you miss out his brief bio.

  Thank you for always bringing in inspiring talks.
  juta

Comments are closed.